Списание „Туризъм и отдих“ – запознава читателите с актуални проблеми в туризма – у нас и по света. Информира потенциалните клиенти за конюнктурата на туристическия пазар – морски и планински, рекреативен и цялата гама специализиран туризъм у нас. В списанието специалистите от бранша имат трибуна за изявления и прогнози по най-дискускутираните теми в туризма.

На най-големите международни туристически борси списанието излиза във варианти на чужди езици и се представя на широката публика и специалистите и в пресцентровете.

По време на Международната туристическа борса „Ваканция и СПА Експо – София“ традиционно списанието връчва „Златни призове“ за лидери в туризма. Списание „Туризъм и отдих“ – визитната картичка на туризма у нас.