Специализиран справочник съдържащ следните раздели :

 • строителство и архитектура в Българи - исторически преглед и достижения
 • Личности, оставили трайни следи в строителството и архитектурата
 • Класификатор на фирмите по браншове:
 •   -  Инвестиция и надзор

    -  Проучване и проектиране

    -  Финансово посредничество, кредитиране, банки, бизнес консултации

    -  Строителство

    -  Недвижими имоти

    -  Ремонти, услуги, експлоатацация

    -  Строителна техника, механизация и автоматизация

    -  Оборудване и обзавеждане

    -  Производство и търговия със строителни материали

    -  Изпитвателни центрове и лоборатории

    -  Опазване на околната среда

    -  Пожарна безопастност, охрана на труда, охрана на обекта

    -  Служба по трудова медицина

    -  Иновации

    -  Обучение и клалификация

    -  Обществени организации, държавни и общински институции

  Изданието ще подпомогне бизнес средите и гражданите с полезна и актуална информация.