Рекламно издателска къща "Дакер" е специализирана в издаването на печатни издания - проектиране и художествено оформление на книги, периодика, каталози, справочници, брошури, дипляни, плакати и др. РИК "Дакер" издава списание "Туризъм и отдих" на български и чужди езици. Информационния справочник "София - европейска дестинация" и специализираните справочници "Къде да се лекуваме, къде да релаксираме" и "Кой кой е в строителния бизнес".


Рекламно издателска къща Дакер, специализирана в издаването на справочници и туристически издания, стартира през 1991 г. Първото издание е вестник "Супер компас", последван от бизнес справочниците"Компас Изток", насочен към бизнес средите от Източна и Западна Европа и "Промишленост и строителство".

Със справочника "Туризъм и почивно дело" 1997 год. започва серията от издания, свързани с туризма, приемник на които е сп. "Туризъм и отдих", чиито първи брой излиза през 2002 година за туристическата борса в Москва, на руски език. Списанието отразява актуалното състояние на туризма у нас и по света, проблемите на туристическия бизнес. По време на Международната туристическа борса „Ваканция и СПА Експо – София“, "Туризъм и отдих" присъжда всяка година от 2004 г. досега "Златни призове" на най-добрите в бранша – хотели, комплекси, мениджъри, специалисти, забележителни личности. Издателство „Дакер“ отдавна е познато и наложено на рекламно-издателския пазар у нас. Специални броеве на чужди езици се разпространяват по време на световните туристически борси WTM – Лондон, ITB – Берлин, MITT, Интертур – Москва и др., на пресцентровете, за които списанието има акредитация, както и на национални щандове на България по време на изложения и културни събития. „Дакер“ е едно от първите издателства, направило презентацията на столичните райони – издадени са рекламни брошури за Красно село, Възраждане, Оборище, Сердика, Подуене, Слатина, Лозенец, Триадица, Илинден, Надежда, Искър, Витоша, Люлин, Връбница, Кремиковци.

Бяха представени с бизнес справочници и областите Плевен, Монтана, Враца. Със средства от Програма ФАР – трансгранично сътрудничество за общините Кюстендил и Ивайловград с област Кипринус – Гърция, бяха издадени специални брошури.

С марката на Издателство „Дакер“ излязоха представителните справочници „Къде да се лекуваме, къде да релаксираме“ – четири издания, и „София – европейска дестинация“ – подготвя се четвърто издание.